Lyssna på sidan Lyssna

Vallsjöskolan

Vallsjöskolan ligger i centrala Sävsjö och består av förskoleklass, grundskola 1–6 och fritidshem. Skolan har omkring 350 elever och är organiserad i flera klasser per årskurs.

En språkutvecklande pedagogik tillämpas i de olika ämnena både på individ- och gruppnivå. Eleverna ska också uppleva att de ingår i ett sammanhang där verksamheten är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Vallsjöskolan profilerar sig genom ett utomhuspedagogiskt arbetssätt där lärande i utemiljön förenar praktisk och teoretisk erfarenhet. Personalen på fritidshemmen aktiverar elever på raster för att öka den sociala gemenskapen och främja inkludering.

Kontakt

Vallsjöskolan

Västra Parkgatan 3
576 32 Sävsjö
0382-152 72

Skolsköterska

0382-152 92
Måndagar till torsdagar

Skolkurator

0382-154 23
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar

Rektor Vallsjöskolan

Gunilla Rosenqvist
0382-152 91