Lyssna på sidan Lyssna

Vattentjänstplan för Sävsjö kommun

Processen med att ta fram en vattentjänstplan för Sävsjö kommun som ska gälla till år 2026 pågår. Planen har varit på samråd under sommaren 2023 och väntar på att bli antagen.

Vattentjänstplan

Det är Njudung Energi som ansvarar för att ta fram och förvalta en vattentjänstplan i Sävsjö kommun.

Alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan, som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Ett slutligt förslag till vattentjänstplan kommer att antas av Sävsjö kommunfullmäktige.