Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö kommuns kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Prissumman är på 10 000 kronor och priset delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Kulturpriset 2022

Kulturpriset för 2022 tilldelades Lise-Lotte Wikström och motiveringen till kulturpriset lyder:

"Hon har med sin egen konst inspirerat oss invånare men också engagerar sig i de konstnärer som finns runt omkring i kommunen, oavsett konststil. Hon har ett stort engagemang både genom Sävsjö konstförening och genom olika forum, exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan och är en riktig inspirationskälla."

Sävsjö kommuns kulturpris 2023

Prissumman på 10 000 kronor tilldelas en person eller organisation som är bosatt i Sävsjö kommun eller har annan anknytning till kommunen.

Priset ges som stöd och erkänsla för förtjänstfull insats inom konstnärliga områden som litteratur, musik, teater, konst, konsthantverk, bildningsverksamhet, hembygdsvård, ideell verksamhet och liknande eller för att ha utfört en värdefull kulturgärning.

Nominering av pristagare och motivering skickas skriftligen till:

Sävsjö kommun
Kultur- och fritidsnämnden
576 80 Sävsjö

eller genom att mejla kultur-fritid@savsjo.se

Ditt förslag ska vara oss tillhanda senast den 29 oktober 2023.

Sävsjö kommuns kulturstipendiater/pristagare 1974-2021 Pdf, 20.2 kB.