Lyssna på sidan Lyssna

Stöd till olika projekt

Här hittar du information om EU-projekt och landsbygdsutveckling, orts- och byautveckling. Om vilka stöd och bidrag det finns att söka för att arbeta med olika lokala utvecklingsprojekt, Leader-projekt, landsbygdsprojekt. 

I kommunens verksamheter pågår utvecklingsarbeten. Här bedrivs EU-projekt och andra projekt med hjälp av externa medel och här pågår projekt som finansieras inom verksamheternas budget. En del av projekten sker i samverkan med andra kommuner.

Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

I dagens samhälle är externfinansiering av kommunens projekt en nödvändighet för att kunna bedriva tillväxt- och utvecklingsarbete.

Sävsjö kommun har exempelvis möjlighet att söka medfinansiering bland följande stöd:

  • Landsbygdsprogrammet, projekt- och företagsstöd, fiber med mera.
  • Leader-projekt och Leader-checkar, stöd till landsbygdsutveckling.
  • Orts- och byautveckling.
  • Skogsstyrelsen, stöd till skogliga projekt.
  • Energimyndigheten, olika energistöd.
  • Regionala strukturfondsprogrammet, Småland-Öarna, stöd till större infrastruktur- och innovationsprojekt.
  • Socialfonden-ESF, stöd till större sociala projekt.
  • Universitets- och högskoleområdet, internationellt samarbete.

Kreativitet och idérikedom

I kommunen har vi många kreativa människor med många goda projektidéer. Det har genomförts många projekt, både små och stora, med syfte att på olika sätt utveckla företagande, landsbygden och kommunen. Du som bär på en idé eller funderar på landsbygdsutveckling, ta möjligheten att utveckla eller förverkliga det i ett projekt!

Mer information om olika typer av EU-stöd och projektstöd finns på följande externa webbplatser:

Länk till Leader Linné Smålands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Länsstyrelsen Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Svenska ESF-rådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Universitets- och högskoleområdets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.