Lyssna på sidan Lyssna

Öppenvård för barn och unga

På öppenvården för barn och unga arbetar familjepedagoger och ungdom/fältpedagoger som kan ge dig stöd i frågor och funderingar som du kan ha runt ditt barn eller ungdom, din familjesituation eller kring att vara förälder. Även du som barn/ungdom har möjlighet att vända dig till oss för att få stöd. Vi arbetar med barnets behov i centrum och erbjuder stöd för att ta tillvara familjens egna resurser till att göra förändringar.

Råd och stöd

Till öppenvården kan du vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll. Även du som ungdom är välkommen att höra av dig för att bolla dina tankar och funderingar. Du får då träffa en familjepedagog eller fältpedagog upp till fem gånger. Inget i dessa samtal dokumenteras och du kan vara anonym. Samtalen kan ske i våra lokaler eller över telefon.

Föräldragrupper

Vi erbjuder även ABC och ABC-tonår som vänder sig till dig som förälder. Det behöver inte finnas särskilda utmaningar i din familj utan handlar mer om att få prata med och få råd och tips från andra föräldrar. Syftet med kurserna är att du ska känna en ökad trygghet i din föräldraroll och bli medveten om hur du fungerar som förälder och vilka behov ditt barn/ungdom har. Läs mer om föräldragrupperna på sidan om föräldragrupper.

Behöver du en längre kontakt med öppenvården ansöker du eller blir erbjuden ett stöd enligt Socialtjänstlagen. Då träffar du en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger ditt behov av stöd. Den utredning som socialsekreteraren därefter gör ligger till grund för din planerande insats på öppenvården. En längre kontakt med öppenvården innebär motiverande och behandlande samtal. Vi erbjuder även hembesök.

Fältpedagoger

I Sävsjö kommun arbetar våra fältpedagoger förebyggande med tonåringar. De har stor kunskap om ungdomars situation och samarbetar även med andra verksamheter för att stötta ungdomar. Fältpedagogerna medverkar gärna på föräldramöten eller hos olika föreningar.

Fältpedagogerna i Sävsjö kommun arbetar både dag- och kvällstid och finns på olika platser i kommunen där du som ung kan befinna dig. Vi finns bland annat på skolor, fritidsgårdar och ute i kommunen. Fältpedagogerna finns tillgängliga för alla ungdomar i kommunen och har tystnadsplikt.

Önskar du träffa en fältpedagog för ett enskilt samtal går det bra. Samtalen behöver inte handla om dig, det kan vara en fråga om ett syskon, kompis eller en vuxen i ditt liv. Fältpedagogerna kan träffa dig i skolan, på vårt kontor eller ute i kommunen. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Det finns även möjlighet att hitta på aktiviteter med fältpedagogerna samt att träffa andra ungdomar i gruppverksamhet.

Hela vår verksamhet lyder under lagar om sekretess och tystnadsplikt.

Kontakt

Familjepedagoger

Ann-Charlotta: 0382-156 21
Camilla: 0382-156 24
Elisabeth: 0382-156 32
Shaban: 0382-15627

Fältpedagoger

Marita: 073- 0290143
Hanna: 073-0290145