Lyssna på sidan Lyssna

Boendestöd

Boendestöd är ett pedagogiskt stöd för dig som har en psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller missbruk/beroende.

Stödet är en del av Sävsjö kommuns individ- och familjeomsorg, inom ramen för öppenvården. Insatserna är individuella, dina behov styr vilket stöd du får.

Du kan få ett pedagogiskt stöd som leder till självständighet och ökar ditt välmående. Det kan till exempel vara:

  • stöd med planering, struktur och vardagsrutiner samt praktiskt stöd vid hushållssysslor
  • motivation och stöd vid myndighetskontakter och i andra sociala sammanhang
  • stöd och hjälp till ett mer aktivt deltagande i samhällslivet.

  • Boendestöd är möjligt att få alla dagar i veckan. Vi arbetar måndag till fredag mellan klockan 07.30 till 20.00 och helger mellan klockan 07.30 till 19.00.
  • Insatsen kan ges i ditt hem eller utanför. Boendestöd kan ges i det direkta mötet men även genom telefon.
  • Dina boendestödjare har tystnadsplikt.
  • Boendestödet består av personer med olika utbildningar och erfarenheter och som därmed erbjuder dig en bred kompetens.

Ansökan sker till en handläggare inom individ och familjeomsorgens öppenvård.

Handläggaren utreder och kartlägger ditt behov och beslutar om du kan få boendestöd. Besluten är tidsbegränsade och följs upp med jämna mellanrum. Du kan själv avsluta ditt boendestöd när du vill.

Du kan kontakta en handläggare via socialförvaltningens växel på telefonnummer: 0382-154 60

Kontakt

Personal boendestödsgruppen

0382-155 31

Handläggare boendestödsgruppen

0382-154 56
0382-154 47
0382-15533

Enhetschef öppenvård barn/unga/vuxna/familj och Boendestöd

Ninni Stenhoff

0382-154 48

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00