Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Här finner du statistik om kommunens befolkning, befolkningsförändring, kommunfakta, inflyttning, utflyttning, jämförelse med andra kommuner, verksamhetsindikatorer och kommunens kvalitet i korthet.

Folkmängd i Sävsjö kommun

På den här sidan finner du statistik och demografisk data om Sävsjö kommun.

Folkmängd och befolkningsförändring i Sävsjö kommun 31 december 2023:

  • 11 668 personer (5997 män och 5671 kvinnor),
  • folkminskning på 103 personer, levande födda 128, döda 134,
  • flyttningöverskott -146 personer, invandringsöverskott 48 personer, inflyttnigsöverskott -98 personer (källa SCB ).

Du kan hitta mer statistik på webbplatsen Statistikmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Utveckling i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I tabellen kan du läsa om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun.

Befolkning, födda, döda, inflyttade och utflyttade.

Tabellinnehåll

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Befolkning

11631

11677

11721

11709

11771

11668

Födda

148

137

146

134

137

128

Döda

115

123

135

143

129

134

Inflyttade

750

700

630

619

619

526

Utflyttade

656

667

606

633

570

624

Källa: Statistiska centralbyrån SCB

Karta med statistik från kommunens tätorter och landsbygden. Statistiken är från 2022.

Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Har du koll på hur det ser ut i Sävsjö kommun? Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. En enklare presentation av statisk om kommun hittar du i kommuner i siffror.

Kommuner i siffror – SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och om kommunen övergripande i statistikdatabasen Kolada Länk till annan webbplats..

Fördjupad statistik om kommuner hittar du i statistikdatabas. Du gör dina egna val av variabler och kan också jämföra fler kommuner på samma gång. Mer statistik om Sveriges kommuner hittar du på Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkmängd efter ålder

Ålder

2022-12-31

2023-12-31

0-9

1493

1476

10-19

1514

1491

20-29

1181

1129

30-39

1342

1352

40-49

1298

1307

50-59

1479

1434

60-69

1338

1341

70-79

1327

1321

80-

799

817

Totalt

11771

11668

 

Befolkningens utbildningsnivå i Sävsjö kommun 2021 i ålder 25-64 år: befolkning 5425.

  • förgymnasial utbildning: folkskoleutbildning 4 %, grundskoleutbildning 13%
  • gymnasial utbildning: kortare än 3 år 23 %, 3 år 27 %
  • eftergymnasial utbildning: kortare än 3 år 13 %, minst 3 år 17 %
  • uppgift saknas 3 %
  • Tre av tio personer i befolkningen 25-64 år är högutbildade.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och består av ett antal nyckeltal med olika karaktär och syften. Gemensamt för dem alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ska ge en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

På Sveriges kommuner och regioner samt i statistikdatabasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer att läsa om KKiK.

Hur många bor i Sävsjö kommun jämfört med våra grankommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Du får snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? På Statistiska centralbyråns om kommunsiffror kan du hitta mer statistik Länk till annan webbplats.

Befolkning i olika område i Sävsjö kommun

Områdebeskrivningar och befolkning 31 december

Område

2019

2020

2021

2022

2023

011 Sävsjö

5604

5553

5553

5547

5498

012 Sävsjö landsbygd

1141

1169

1185

1220

1230

021 Vrigstad

1473

1496

1507

1478

1465

022 Vrigstad landsbygd

509

532

547

574

563

031 Stockaryd

1043

1052

1038

1045

1033

032 Stockaryd landsbygd

452

442

454

466

475

041 Rörvik

571

585

560

574

552

042 Rörvik landsbygd

884

891

865

867

852

Restförda


1
Summa

11677

11721

11709

11771

11668

Källa: SCB

Definition och förklaringar

Statistisk tätort: sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem.

Befolkning: antal folkbokförda på adress inom 2020 års avgränsning av statistisk tätort.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö