Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen och fattar beslut om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom utbildning och skola som förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, och musikskola.

Läs barn- och utbildningsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 24 april 2024

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 24 april 2024 kl. 15.00 samling Sävsjö Musikskola därefter Vallsjösalen Sävsjö kommunalhus

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information Sävsjö Musikskola
 5. Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen
 6. Ekonomiuppföljning kost och städ
 7. Information av ordförande
 8. Information av barn- och utbildningschef
 9. Skolfrånvaro
 10. Kränkningar
 11. Information av kontaktpolitiker
 12. Hyra Aleholms elevboende RIG skytte
 13. Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
 14. Konsekvensbedömning Microsoft Office 365
 15. Samråd detaljplan för verksamhetsmark vid Hagabanan, del av Gästgivaregården 1:96 med flera, Vrigstad tätort
 16. Anmälan av delegationsbeslut
 17. Övriga ärenden
 18. Meddelanden

Sammanträdestider 2024

 • Onsdag 17 januari
 • Onsdag 31 januari
 • Onsdag 21 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 15 maj
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 18 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 13 november
 • Onsdag 4 december


Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se