Lyssna på sidan Lyssna

Försäljning av tobak och tobaksfria nikotinprodukter

Du behöver följa vissa regler för att få sälja tobak, inklusive tobaksfriafria nikotinprodukter, till konsumenter.

Sök tillstånd hos kommunen

Du behöver söka tillstånd hos kommunen både för att sälja tobaksvaror och liknande produkter samt för att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Kontakta myndighetsförvaltningen för att söka tillstånd.

  • Försäljningen ska först anmälas till kommunen. Ta kontakt med myndighetsförvaltningen på Sävsjö kommun.
  • Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
  • Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn.
  • Kommunen får göra kontrollköp.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om vad du behöver göra för att få ditt tillstånd beviljat och blankettmall för ansökan.

Gå till Folkhälsomyndighetens webbplats Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Tobakstaxa inklusive tobaksfria nikotinprodukter och vissa receptfria läkemedel 2023. Pdf, 97.2 kB.

Både du som är näringsidkare och till exempel driver en restaurang och du som är konsument av tobaksprodukter behöver ha koll på lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).

Det är förbjudet enligt lag att röka i offentliga miljöer. Förutom lagen finns det även miljöer som på frivilligt initiativ är rökfria. Ta reda på vad som gäller där du befinner dig eller där du bedriver verksamhet. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du en sammanfattning av vad som gäller i miljöer som regleras av lagen.

Gå till Folkhälsomyndighetens webbplats Rökfria miljöer med stöd i lagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för tillsynen av de rökfria miljöerna som finns med i lagen. Vid tillsyn kontrollerar kommunen att den som är ansvarig för miljön (inomhus eller utomhus) följer lagens krav. Oftast sker tillsynen genom ett besök.

Om kommunen upptäcker brister vid tillsynen är utgångspunkten i lagen att dessa brister ska rättas till på frivillig väg. Kommunen kan ge förelägganden och förbud om bristerna inte rättas till.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Livsmedelsinspektör

Linda Stennert
0382-152 65