Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget boende. Du kan få bidrag till åtgärder både i din bostad och utomhus.

Anpassning inomhus

Inomhus kan anpassningen exempelvis gälla:

  • en duschplats i stället för badkar
  • att ta bort trösklar
  • bredda dörrar för rullstol
  • trapphiss
  • montera handtag eller förstärka belysningen.

Anpassning utomhus

Utomhus kan anpassningen exempelvis gälla räcken, ramp eller hiss.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • Du söker bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunrehab. En arbetsterapeut gör hembesök och utfärdar ett intyg samt hjälper dig med ansökan.
  • Din ansökan prövas av handläggare enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  och du får ett beslut om du har beviljats bidrag eller inte. Du kan överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med beslutet.