Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för kommunala myndighetsbeslut rörande miljö, livsmedel, hälsoskydd, alkohol och byggande.

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning, lovprövning och tillsyn, i samband med ärenden kopplat till bygg, milljö, livsmedel, hälskoskydd och alkohol. Myndighetsnämnden tar också beslut om namn på nya gator och kvarter. I verksamheten ingår också förvaltning och utveckling av kommunens geografiska information och informationssystem (GIS) bland annat.

Läs myndighetsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet.
Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni

 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 17 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00 förutom årets sista sammanträde som hålls på en tisdag. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens beredande möte den 17 april, 2024 klockan 13,00.

Tillväxthuset; Syllen

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelistan
 3. Anmälan om evntuell jäv
 4. Informationsärende
 5. Genomgång av beredande ärende för nämndens ledamöter
 6. Ansökan om tillbyggnad
 7. Ansökan om bygglov för fristående garage
 8. Ansökan om strandskyddsdispens
 9. Ansökan om fackverkstorp och teknikbod
 10. Ansökan om lagertält
 11. Ansökan om försäljning av tobak och liknande produkter
 12. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
 13. Myndighetsnämndens internredovisning
 14. Redovisning av delegationsbeslut
 15. Meddelande
 16. Eventuellt övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

På grund av bestämmelser i GDPR lägger inte myndighetsnämnden upp protokoll för mandatperioden 2022-2026. Vill du läsa ett beslut eller hela protokollet? Kontakta myndighetsförvaltningen på miljobygg@savsjo.se eller ring kommunens växel 0382-15200 för att bli kopplad till myndighetsförvaltningen.