Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för miljö, livsmedel- och byggfrågor.

Nämndens uppdrag

I verksamheten ingår bland annat lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Läs myndighetsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2023

 • 1 februari
 • 8 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • Tisdag 20 juni
 • 30 Augusti
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens beredande möte den 8 november, 2023 klockan 13,00.

Tillväxthuset; Bjälken

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelistan
 3. Anmälan om evntuell jäv
 4. Informationsärende
 5. Genomgång av beredande ärende för nämndens ledarmöter
 6. Förslag till beslut om vite för utsläpp av avloppsvatten
 7. Förslag till beslut om förbud för att släppa ut avloppsvatten
 8. Ansökan om vitesföreläggande att åtgärda bristfällig avlloppsanläggning
 9. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
 10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
 11. Ansökan om tidsbegränsat bygglov av lagertält
 12. Ansökan om bygglov för ombyggnation samt tillbyggnad /ändrad användning
 13. Upphävande av förbud av att släppa ut avloppsvatten
 14. Ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin, fekalier eller urin
 15. Beslut om byggpriset
 16. Beslut om miljöpriset
 17. Skrivelse angående översiktsplanen
 18. Meddelande
 19. Taxor och avgifter för Myndigheteförvaltningens verksamheter
 20. Redovisning av delegationsbeslut
 21. Eventuellt övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

På grund av bestämmelser i GDPR lägger inte myndighetsnämnden upp protokoll för mandatperioden 2022-2026. Vill du läsa ett beslut eller hela protokollet? Kontakta myndighetsförvaltningen på miljobygg@savsjo.se eller ring kommunens växel 0382-15200 för att bli kopplad till myndighetsförvaltningen.