Lyssna på sidan Lyssna

Höjd beredskap

Om det skulle utbryta krig eller konflikter i vårt närområde kan Sveriges regering ta beslut om höjd beredskap. Vad är då kommunens roll?

Vad är kommunens roll i höjd beredskap och krig?

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar som exempelvis

  • vård,
  • skola och
  • omsorg.

Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Vad är min roll som privatperson i höjd beredskap och krig?

I Sverige har vi totalförsvarsplikt som omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra

  • allmän värnplikt,
  • bära vapen i strid och
  • rensa upp efter en större olycka.

Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.