Lyssna på sidan Lyssna
Natur- och miljöförskolan i Sävsjö, exteriör bild.

Natur- och miljöförskolan

Vår profil

Vi tror att barn som får positiva upplevelser tidigt i livet av miljöarbete, med större lust tar sig an de stora framtidsfrågorna med större självkänsla och optimism. Därför har natur- och miljöarbetet en framträdande roll i det pedagogiska arbetet. En stor del av den pedagogiska verksamheten är förlagd utomhus i alla väder. Förskolan arbetar med Grön Flagg, ett projekt för miljöcertifiering av förskola och skola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.

Vår verksamhet

På Natur- och miljöförskolan finns ett gemensamt växthus och odlingslådor. Vi odlar grönsaker och blommor tillsammans med barnen. Vi komposterar och sopsorterar till viss del. För att ytterligare utveckla barnens empati, ansvar och att se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld så finns det hönor under den varma perioden. Alla avdelningar hjälps åt att sköta dem. Vi källsorterar och går regelbundet till återvinningsstationen. Varje år arbetar vi med ett utvalt tema som kan vara konsumtion, vattenresurser, kretslopp, klimat och energi, närmiljö och hälsa eller livsstil. 

På förskolan bedrivs gruppverksamhet genom frilufsfrämjandets ”Skogsmulle i förskolan”. Våra avdelningar heter Kotten, Vitsippan, Skogsmusen och Tranbäret.

Natur- och miljöförskolan ligger på Ljungaområdet med en stor härlig gård och har närhet till Sanatorieskogen.

Kontakt

Natur- och miljöförskolan

Ljungagatan 20
576 35 Sävsjö

Avdelning Skogsmusen

076-136 13 38
0382-155 48

Avdelning Tranbäret

072-353 68 78
0382-155 49

Avdelning Vitsippan

076-103 34 74
0382-155 42

Avdelning Kotten

070-911 55 40
0382-155 40


Rektor för Spången samt Natur- och miljöförskolan

Klara Rudman
klara.rudman@savsjo.se
0382-152 79